مشاهده یا لغو نوبت

لطفا پس از لغو نوبت، شماره کارت بانکی خود را به شماره   ۱۶ ۱۹ ۷۳۱ ۰۹۰۲   پیامک کنید.
حداکثر تا دو ساعت بعد، کل مبلغ به حساب شما عودت داده خواهد شد.