مرکز مشاوره آگاهان
Search
Generic filters
Search
Generic filters
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

خودشناسی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های ازدواج

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

مهارت‌های زندگی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان