مرکز مشاوره آگاهان
Search
Generic filters
Search
Generic filters
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان