تست تشخیص اوتیسم بزرگسالان

با پاسخ به پرسش‌های این تست، احتمال اختلال اوتیسم در شما مشخص می‌گردد. این تست شامل ۵۰ جمله است. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و به طور واقع‌بینانه پاسخ دهید در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.