موقعیت هیجانی

موقعیت هیجانی

احتمال خطا در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، شما صلاحیت کمک به خودتان را از دست می‌دهید.

روان‌درمانی

روان‌درمانی

  تجربه‌ی یک موقعیت هوشمندانه   
برای بازسازی و بازآرایی باورهای ناکارآمد است. 

موقعیت هیجانی
احتمال خطا در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، شما صلاحیت کمک به خودتان را از دست می‌دهید.
روان‌درمانی
تجربه‌ی یک موقعیت هوشمندانه
برای بازسازی و بازآرایی باورهای ناکارآمد است.
موقعیت هیجانی
احتمال خطا در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، شما صلاحیت کمک به خودتان را از دست می‌دهید.
روان‌درمانی
تجربه‌ی یک موقعیت هوشمندانه
برای بازسازی و بازآرایی باورهای ناکارآمد است.

تحریک الکتریکی مغز

تحریک الکتریکی مغز روشی هوشمندانه و تخصصی است که توانمندی مغز را در پردازش اطلاعات ورودی افزایش می‌دهد. این روش علاوه بر رویکرد درمانی، برای افراد سالم نیز به منظور هدایت مغز به بهترین سطح کارایی مفید است. 

نوروفیدبک

  از طریق نوروفیدبک به مغز آموزش داده می‌شود که نقایص عملکردی خود را برطرف سازد. این روش بی‌خطرترین روشی است که نارسایی‌های عملکردی مغز را تصحیح می‌کند. امتیاز نوروفیدبک این است که در این روش چیزی به مغز داده نمی‌شود و این خود مغز است که با بازخوردهایی که در قالب صوت و تصویر دریافت می‌کند مشکل خود را برطرف می‌سازد.

آمورش تست وکسلر

  یک کارگاه تخصصی ویژه‌ی روان‌شناسان و دانشجویان روان‌شناسی که در زمینه‌های بالینی یا تربیتی فعالیت دارند. در این کارگاه تکنیک‌های اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر تست هوش وکسلر با جدیدترین روش‌ها به شما آموزش داده می‌شود. 

تست بیش‌فعالی و نقص توجه

  یک تست دقیق و تخصصی برای اندازه‌گیری مشکلات توجه و تمرکز فرد. این تست که در قالب یک نرم‌افزار طراحی شده، الگوی پاسخدهی مغز را به موقعیت‌های تمرکزی می‌سنجد و بر اساس محاسباتی پیچیده، اطلاعات وسیعی را از ساختار توجه و تمرکز فرد به منظور مداخلات بالینی به دست می‌دهد. 

مشاوره آنلاین

ویژه هموطنان خارج از ایران

مشاوره آنلاین

ویژه هموطنان خارج از ایران

مقالات مفید

چند سؤال مهم

که باید از روان‌شناس خود بپرسید

چند سؤال مهم

که شما حق دارید
از روان‌شناس خود بپرسید

کارگاه‌های عمومی

ظرفیت تکمیل شده است.
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های تخصصی

کارگاه‌های آموزشی

ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

کنترل رفتاری کودکان (آنلاین)

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار آموس

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار لیزرل

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

تفسیر نقاشی کودکان

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

فنون تشخیصی وکسلر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان