مرکز مشاوره آگاهان
Search
Generic filters
Search
Generic filters
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست MMPI

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار آموس

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار لیزرل

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

اصول و فنون مذاکره

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

بازی‌های روانی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

پرورش خلاقیت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل شده است.

کارگاه‌های عمومی

تحلیل رفتار متقابل (پیشرفته)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

تفسیر نقاشی کودکان

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

خودشناسی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های عمومی

فرزند پروری

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان