تست تشخیص افسردگی

با پاسخ به پرسش‌های این تست، میزان علائم افسردگی در شما مشخص می‌گردد.

لطفاً جمله‌ها را با دقت بخوانید:
اگر هر جمله در مورد شما درست است، گزینه صحیح را انتخاب کنید
اگر  جمله در مورد شما نادرست است، گزینه غلط را انتخاب کنید.
اگر در بعضی جمله‌ها بین صحیح و غلط تردید داشته باشید، به این فکر کنید که در ۲ ماه گذشته کدام بیشتر بوده است.

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.

***

برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.
هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.