تست ذهنیت‌های طرحواره‌ای

ذهنیت‌های طرحواره‌ای، حالات هیجانی و رفتارهای مقابله‌ای هستند که در هر لحظه آن‌ها را تجربه می‌کنیم. اغلب اوقات ذهنیت‌های طرحواره‌ای ما، از طریق آن دسته از موقعیت‌های زندگی که به شدت به آن‌ها حساس هستیم، بر انگیخته و فعال می‌شوند. این موقعیت‌ها مانند کلیدهایی برای روشن شدن هیجاناتمان عمل می‌کنند. ذهنیت‌های طرحواره‌ای به هنگام فعال شدن طرح واره‌ها بر انگیخته می‌شوند. آن‌ها سبک‌های رفتاری شدید و غیرقابل انعطافی را شامل می‌شوند که کنترل رفتار فرد را در دست می‌گیرند. ذهنیت‌های‌های حاکم بر ما می‌توانند به سرعت تغییر کنند یا با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. از این مسئله به عنوان نوسان یا تغییر ذهنیت یاد می‌شود. تغییر ذهنیت در افراد مبتلا به اختلالات روانشناختی بسیار شایع است. این مسئله منجر به ترس و پریشانی در فرد می‌شود و برایش بسیار طاقت فرسا و خسته کننده است.

این پرسشنامه دارای ۱۲۴ سوال بوده و هدف آن سنجش ۱۴ ذهنیت طرحواره‌ای است از این جمله‌ها برای توصیف خودتان استفاده کنید. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد. اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است.  لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

***