پرسشنامه MMPI

پرسشنامه MMPI، یک پرسشنامه‌ی بسیار دقیق و استاندارد بین‌المللی است و به منظور ارزیابی ابعاد مختلف جسمی و روانی شما طراحی شده است. این پرسشنامه صرفا باید توسط یک متخصص روان‌شناسی که در این خصوص آموزش دیده است، تجزیه و تحلیل شود، درغیر اینصورت نتایج آن فاقد اعتبار است. پرسشنامه حاوی ۷۱ جمله است. لطفاً هر جمله‌ را به دقت بخوانید، اگر آن جمله در مورد شما درست است، پاسخ "صحیح" را علامت بزنید و اگر در مورد شما غلط است، پاسخ "غلط" را انتخاب کنید. اگر در بعضی جمله‌ها بین صحیح و غلط تردید داشتید، به این فکر کنید که در ۳ ماه گذشته کدام بیشتر بوده است. از آنجا که این پرسشنامه بسیار دقیق بوده و به خطا بسیار حساس است، لطفاً با دقت و تمرکز پاسخ دهید و آنچه واقعاً هستید علامت بزنید، نه آنچه دوست دارید باشید. همچنین تلاش نکنید خود را بهتر یا بدتر از آنچه هستید نشان دهید. برای ارسال این پرسشنامه باید هزینه پرداخت کنید. پرسشنامه شما پس از ارسال، توسط متخصص روان‌شناسی تجزیه و تحلیل می‌شود و پس از ۲۴ ساعت، نتایج آن که شامل نمودار و تفسیر بالینی و حاوی اطلاعات ارزشمندی در باره ویژگی‌های شخصیتی و مسائل روان‌شناختی شماست در قالب یک فایل Pdf به ایمیل شما ارسال خواهد شد. انجام این پرسشنامه‌ فرصت بسیار خوبی برای شماست که با پرداخت اندک هزینه‌ای، به اطلاعات بالینی و تشخیصی زیادی در مورد خود دست یابید.

  • شروع پرسشنامه