مرکز مشاوره آگاهان
Generic filters
Generic filters
مرکز مشاوره آگاهان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست MMPI

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش تست وکسلر

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار آموس

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

آموزش نرم افزار لیزرل

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

تفسیر نقاشی کودکان

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه‌های ویژه دانشجویان

فنون تشخیصی وکسلر

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان