تست تشخیص اختلال سلوک در کودکان

والدین گرامی می‌توانند با شناختی که از فرزند خود دارند، به پرسش‌های این تست پاسخ داده و احتمال وجود مشکلات سلوک را در فرزند خود ارزیابی کنند. لطفاً سؤال‌ها را با دقت بخوانید و با توجه به ویژگی‌های فرزندتان به آن پاسخ دهید. در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات جدول مقایسه نمایید