تست اختلال سلوک کودکان

تست تشخیص اختلال سلوک در کودکان

والدین گرامی می‌توانند با شناختی که از فرزند خود دارند، به پرسش‌های این تست پاسخ داده و احتمال وجود مشکلات سلوک را در فرزند خود ارزیابی کنند.

لطفاً سؤال‌ها را با دقت بخوانید و با توجه به ویژگی‌های فرزندتان به آن پاسخ دهید.

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات جدول مقایسه نمایید

 ***

 تذکر مهم: برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.

***

از آنجا که نتایج تست در فایل شخصی شما ثبت می‌گردد،

بنابراین هر کاربر فقط یکبار می‌تواند هر تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم برای تستی که قبلاً انجام شده وجود ندارد.