تست بیش‌فعالی کودکان

ADHD Test

A t t e n t i o n   D e f i c i t   H y p e r a c t i v i t y   D i s o r d e r

***

والدین گرامی شما می‌توانید با شناختی که از فرزند خود دارید، به پرسش‌های این تست پاسخ داده و احتمال بیش‌فعال بودن فرزند خود را ارزیابی کنید.  

لطفاً سؤال‌ها را با دقت بخوانید و با توجه به ویژگی‌های فرزندتان به آن پاسخ دهید.

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با اطلاعات داده شده مقایسه نمایید

***

برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.
هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.