تست بیش‌فعالی کودکان

ADHD Test

***

والدین گرامی شما می‌توانید با شناختی که از فرزند خود دارید، به پرسش‌های این تست پاسخ داده و احتمال بیش‌فعال بودن فرزند خود را ارزیابی کنید. لطفاً سؤال‌ها را با دقت بخوانید و با توجه به ویژگی‌های فرزندتان به آن پاسخ دهید. در پایان نمره‌ی به دست آمده را با اطلاعات داده شده مقایسه نمایید

***