تست ایگوگرام

تست ایگوگرام (Egogram)

تست ایگوگرام، یک ابزار کمکی برای شماست تا با آن بتوانید سهم هر کدام از حالات نفسانی خود را مشخص کنید.

این تست بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل و منظور از حالات نفسانی، مفاهیم کودک، بالغ، والد است.

برای کسانی که در کارگاه تحلیل رفتار متقابل ثبت‌نام می‌کنند، انجام این آزمون بسیار کمک‌کننده است.

 

نحوه انجام تست

این تست دارای ۲۰ پرسش است و برای هر پرسش، پنج پاسخ ارائه شده است.

شما باید میزان موافقت خود را در هر پنج پاسخ، از ۱ تا ۵ مشخص کنید.
۱ به معنای کمترین موافقت و ۵ به معنای بیشترین موافقت است

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.

***

تذکر مهم: برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.

***

از آنجا که نتایج تست در فایل شخصی شما ثبت می‌گردد،
بنابراین هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.