تست باورهای غیرمنطقی

با پاسخ به پرسش‌های این تست، میزان باورهای غیرمنطقی شما مشخص می‌گردد.
باورهای غیر منطقی، زندگی را سخت و طاقت‌فرسا می‌کنند.

این تست شامل ۴۰ جمله است.

لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید:
و به طور واقع‌بینانه میزان موافقت خود را به آن جمله مشخص نمایید.

 

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.

***

برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.
هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.