تست تشخیص اوتیسم کودکان

با پاسخ به پرسش‌های این تست، احتمال اختلال اوتیسم در فرزند شما مشخص می‌گردد. این تست شامل ۴۲ جمله است. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و به طور واقع‌بینانه میزان شدت وقوع آن مشخص نمایید. در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.