تست اوتیسم کودکان

تست تشخیص اوتیسم کودکان

با پاسخ به پرسش‌های این تست، احتمال اختلال اوتیسم در فرزند شما مشخص می‌گردد.

این تست شامل ۴۲ جمله است.

لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید
و به طور واقع‌بینانه میزان شدت وقوع آن مشخص نمایید.

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.

***

تذکر مهم: برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.

***

از آنجا که نتایج تست در فایل شخصی شما ثبت می‌گردد،
بنابراین هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.