پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند

والدین می‌توانند با پاسخ به پرسش‌های این پرسشنامه، از سبک‌های فرزندپروی و نحوه تعامل خود با فرزندان‌شان مطلع شوند. جملاتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است. لطفا جملات را به دقت بخوانید و میزان موافقت خود را با هر کدام از آن‌ها مشخص کنید. در آخر، نمرات را با توضیحات پایانی مقایسه کنید.