تست سلامت عمومی روان (GHQ)

با پاسخ به پرسش‌های این تست، میزان سلامت عمومی روان شما مشخص می‌گردد. این تست شامل ۲۸ سوال است. لطفاً سؤال‌ها را با دقت بخوانید و به طور واقع‌بینانه گزینه‌ها را انتخاب نمایید. در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات پایانی مقایسه نمایید.