تست هوش کودکان

تست هوش انتزاعی کودکان

Raven IQ Test
برای کودکان ۷ تا ۱۱ ساله

 ————————-

این یک تست هوش ناوابسته به فرهنگ است. یعنی فرهنگ و ملیت افراد روی کیفیت و نوع پاسخ‌ها تأثیری ندارد.

لطفاً سؤال‌ها را با آرامش بخوانید و با دقت به آن پاسخ دهید.

در این تست شما باید مشخص کنید که در جای خالی از تصویر اصلی، کدام یک از گزینه‌ها قرار می‌گیرد؟

در پایان نمره‌ی به دست آمده را با توضیحات جدول مقایسه کنید.

 ————–

برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید،
هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.