پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

WHOQOL-BREF

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، یک پرسشنامه ۲۶ سوالی است که کیفیت زندگی کلی و عمومی شما را می‌سنجد.
این مقیاس در سال ۱۹۹۶ توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس و یک نمره کلی است.

این زیر مقیاس‌ها عبارتند از: سلامت جسمی، سلامت روان، روابط اجتماعی، سلامت محیط زندگی.

***

– لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما می‌دهد.
– اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است.
– لطفا برای انتخاب گزینه‌ها زیاد فکر نکنید و نخستین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

***

برای اجرای تست باید عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید،
هر کاربر فقط یکبار می‌تواند تست را انجام دهد و امکان اجرای دوم وجود ندارد.