تست شماره ۱

این تست شامل ۱۵سؤال تصویری است.

قسمتی از هر تصویر خالی است.

شما باید از بین گزینه‌‌ها، انتخاب کنید که کدامیک مناسب‌ترین گزینه برای قرار گرفتن در جای خالی است.

حد اکثر زمان برای پاسخ دادن به این تست، ۳ دقیقه است.