تست ۳

تست شماره ۳

این تست شامل ۴۰ جمله است.

لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید:
و به طور واقع‌بینانه میزان موافقت خود را به آن جمله مشخص نمایید.