روان‌پزشکی یکی از تخصص‌های پزشکی است. این رشته‌ی تخصصی به بررسی مسایل رفتاری، هیجانی و پیشگیری و درمان اختلالات روانی آدمی می‌پردازد. ارزیابی روان‌پزشکی معمولاً شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی است. معاینه فیزیکی، انجام آزمایش و گاه تصویربرداری از مغز از جمله روش‌هایی هستند که برای بررسی و رد کردن علل احتمالی ایجادکننده علایم به کار می‌روند. داروها و روان‌درمانی‌ها اساس درمان‌های انجام‌شده در روان‌پزشکی هستند. روان‌پزشکان و روان‌شناسان با همکاری با هم قادرند جنبه‌های مختلفی از درمان را هدایت کنند و حصول درمان را تسهیل کنند.

   بخش روان‌پزشکی مرکز مشاوره آگاهان، افتخار دارد که از بدو تأسیس همواره از حضور متخصصان و روان‌پزشکان توانمندی برخوردار بوده است که بسیاری از مراجعین را تا حصول درمان هدایت کرده‌اند.