مشاوره تحصیلی ضمن سنجش توانایی‌ها و استعداد دانش‌آموزان، هدایت تحصیلی آن‌ها را به عهده می‌گیرد. همچنین به والدین کمک می‌کند تا علل افت تحصیلی فرزندان را شناسایی و در جهت رفع آن کوشش نمایند. مشاوران تحصیلی قادرند اصول و تکنیک‌های مطالعه و تمرکز را به دانش‌آموزان بیاموزند و از این طریق کیفیت یادگیری آنان را افزایش دهند. آن‌ها همچنین دانش‌آموزان را در انتخاب گرایش‌های تحصیلی و ترجیحات شغلی یاری می‌دهند.