مشاوره‌ی خانواده با هدف کمک به زوجین به کشف مشکلات ارتباطی در محیط خانه می‌پردازد. این مشکلات هم شامل مسایل مربوط به خود زوجین و هم مسایل مریوط به فرزندان می‌شود. زن و شوهرهایی که از رابطه‌‌ی با هم لذت نمی‌برند و احساس می‌کنند که حرف یکدیگر را نمی‌فهمند و با اندک گفتگویی دچار تنش و اختلاف می‌شوند، بدون تردید به مشاوره‌ی خانواده نیاز دارند. مشاوران خانواده تلاش می‌کنند تا به زوجین کمک کنند که سبک‌های مخربی که در ارتباطات‌شان نهادینه شده را تغییر دهند. مشاوره‌ی خانواده بر این مفروضه استوار است که تغییرات کوچکی در شیوه‌های ارتباطی به تغییرات بزرگی در فضای احساسی منجر می‌شود. ایجاد این تغییرات قابل یادگیری و آموختن است.