مشاوره‌ی شغلی با این هدف صورت می‌گیرد که مشخص کنند هر شخص متناسب با توانایی‌ها و استعدادهایش برای کدام شغل مناسب است. تا از طریق تطبیق برنامه‌ی مشاغل با ویژگی‌ها و خلق و خوی افراد، به ظهور هر چه بیشتر استعدادهای آن‌ها کمک کند. مشاوره ی شغلی همچنین شکست‌ها و ناکامی‌های شغلی افراد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن کشف دلایل آن‌ها، راه‌های مقابله با مشکل را به آنان می‌آموزد.