مرکز مشاوره آگاهان

شماره مجوز: ۶۶۱- م
از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تأسیس: ۱۳۸۰

مدیر و صاحب‌امتیاز
دکتر محمد رفیعی (روان‌شناس، روان‌درمانگر و نوروتراپیست)
شماره نظام روان‌شناسی: ۵۷۱۷
Email: mohrfe48@gmail.com
989027311916+

زمینه فعالیت
مشاوره خانواده و ازدواج، روان‌شناسی و روان‌درمانی، روان‌پزشکی، آموز‌ش‌های گروهی، کودک و نوجوان، درمان از طریق نوروفیدبک و TES.

 

متخصصانی که تا به حال با این مرکز همکاری داشته‌اند:

دکتر محمد مجد تیموری: روان‌پزشک

دکتر مجتبی ارحام صدر: روان‌پزشک

دکتر الهه محمدی: روان‌پزشک

دکتر حسن شاهمیری: روان‌پزشک

دکتر حوریه احدی: گفتار درمان

نوشین فراهانی: کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

علی سبکبار: کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی

ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ تا ۱۸