در باره ما

 

مرکز مشاوره آگاهان


شماره مجوز: ۶۶۱- م
از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تأسیس: ۱۳۸۰

مدیر و صاحب‌امتیاز: 
دکتر محمد رفیعی (روان‌شناس، روان‌درمانگر و نوروتراپیست)

زمینه فعالیت:
مشاوره خانواده و ازدواج، روان‌شناسی و روان‌درمانی، روان‌پزشکی، آموز‌ش‌های گروهی، کودک و نوجوان، درمان از طریق نوروفیدبک و TES.

 

متخصصانی که تا به حال با این مرکز همکاری داشته‌اند:

دكتر محمد مجد تيموري: روان‌پزشک

دکتر مجتبی ارحام صدر: روان‌پزشک

دکتر الهه محمدی: روان‌پزشک

دكتر حسن شاهميري: روان‌پزشک
ž
دكتر حوريه احدي: گفتار درمان
ž
نوشين فراهاني: كارشناس ارشد روان‌شناسي تربيتي
ž
علي سبكبار: كارشناس ارشد برنامه‌ريزي درسي

ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ تا ۱۹

تماس