ساعات کاری

۲۸ تیر ۱۴۰۳

۰۸:۲۲ ق٫ظ
شنبه 10:00 - 19:00
یکشنبه 10:00 - 19:00
دوشنبه 10:00 - 19:00
سه شنبه 10:00 - 19:00
چهارشنبه 10:00 - 19:00
پنجشنبه تعطیل
جمعه تعطیل

اکنون مرکز مشاوره تعطیل است.

ساعات کاری

۲۸ تیر ۱۴۰۳

۰۸:۲۲ ق٫ظ
شنبه 10:00 - 19:00
یکشنبه 10:00 - 19:00
دوشنبه 10:00 - 19:00
سه شنبه 10:00 - 19:00
چهارشنبه 10:00 - 19:00
پنجشنبه تعطیل
جمعه تعطیل

اکنون مرکز مشاوره تعطیل است.