شکایات و انتقـادات

 

شکایات، انتقادات و پیشنهاداتی که شما از طریق این فرم ارسال می‌کنید، به طور مستقیم توسط مدیریت مرکز مشاوره (دکتر محمد رفیعی) خوانده می‌شود.
  • اگر تمایل دارید، نتیجه رسیدگی به شما اعلام شود. تلفن یا ایمیل خود را وارد کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .