قوانین و مقررات

 

شما با ثبت‌نام در کارگاه شرایط زیر را می‌پذیرید

بعد از ثبت‌نام در صورتیکه قصد انصراف داشته باشید:

– تا ۷۲ ساعت قبل از شروع کارگاه، کل شهریه به حساب شما عودت داده خواهد شد.

– تا ۴۸ ساعت قبل از شروع کارگاه، ۱۰ درصد از کل شهریه کسر و مابقی به حساب شما عودت داده خواهد شد.

– تا ۲۴ ساعت قبل از شروع کارگاه، ۲۰ درصد از کل شهریه کسر و مابقی به حساب شما عودت داده خواهد شد.

– در روز شروع کارگاه امکان انصراف وجود ندارد و در صورت انصراف، مبلغی به شما عودت داده نخواهد شد. اگر پرداخت را به صورت قسطی انجام می‌دهید، در صورت انصراف موظفید سایر اقساط را طبق زمان‌بندی پرداخت نمایید.

 

الزامات حضور در کارگاه‌های آموزشی

– هر عضو گروه باید به سایر اعضا احترام بگذارد و حقوق آن‌ها را محترم شمارد.

– اعضای گروه موظف به حفظ حریم شخصی سایر اعضا هستند.

ـ همه‌ی اعضا موظفند در طول جلسه، موبایل خود را خاموش نگه دارند.

ـ همه‌ی اعضای گروه موظفند رأس ساعت در کلاس حاضر شوند.