قوانین و مقررات شرکت در کارگاه‌های آموزشی

شما با ثبت‌نام و پرداخت هزینه‌ی کارگاه شرایط زیر را می‌پذیرید:

بعد از ثبت‌نام در صورتیکه قصد انصراف داشته باشید،

– تا ۴۸ ساعت قبل از شروع کارگاه، ۱۰ درصد از کل شهریه کسر و مابقی به حساب شما عودت داده خواهد شد.

– تا ۲۴ ساعت قبل از شروع کارگاه، ۲۰ درصد از کل شهریه کسر و مابقی به حساب شما عودت داده خواهد شد.

– در روز شروع کارگاه امکان انصراف وجود ندارد و در صورت انصراف، مبلغی به شما عودت داده نخواهد شد.

 

الزامات حضور در کارگاه‌های آموزشی

– هر عضو گروه باید به سایر اعضا احترام بگذارد و حقوق آن‌ها را محترم شمارد.

– اعضای گروه موظف به حفظ حریم شخصی و حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ی سایر اعضا هستند.

ـ همه‌ی اعضا موظفند در طول جلسه، موبایل خود را خاموش نگه دارند.

ـ همه‌ی اعضای گروه موظفند رأس ساعت در کلاس حاضر شوند.

-هرگونه بحث سیاسی و مذهبی در کلاس ممنوع است.