پرسشنامه چندوجهی مینه‌سوتا، یک پرسشنامه‌ی استاندارد بین‌المللی است و به منظور ارزیابی ابعاد مختلف جسمی و روانی شما طراحی شده است. این پرسشنامه حاوی ۷۱ جمله است. لطفاً هر جمله‌ را به دقت بخوانید، اگر آن جمله در مورد شما درست است، پاسخ "صحیح" را علامت بزنید و اگر در مورد شما غلط است، پاسخ "غلط" را انتخاب کنید. اگر در بعضی جمله‌ها بین صحیح و غلط تردید داشتید، به این فکر کنید که در ۳ ماه گذشته کدام بیشتر بوده است. از آنجا که این پرسشنامه بسیار دقیق بوده و به خطا بسیار حساس است، لطفاً با دقت و تمرکز پاسخ دهید و آنچه واقعاً هستید علامت بزنید، نه آنچه دوست دارید باشید. همچنین تلاش نکنید خود را بهتر یا بدتر از آنچه هستید نشان دهید.

  • شروع پرسشنامه