پکیج دریافت نوبت

برخی سرویس‌ها مثل روان‌درمانی، تحریک الکتریکی مغز و نوروفیدبک نیاز به جلسات متعدد دارند. در صورتی که شما هزینه ۹ جلسه را یکجا پرداخت نمایید می‌توانید جلسه دهم را رایگان استفاده کنید. در صورت تمایل به استفاده از این امکان، عملیات پرداخت را از فرم زیر تکمیل نمایید. پس از پرداخت کدی به شما داده می‌شود که با آن قادر خواهید بود از سیستم‌نوبت‌دهی، ۱۰ جلسه نوبت بگیرید.

"*" indicates required fields

قوانین و مقررات*