مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

ذهنیت طرحواره‌ای

 طرحواره‌ها اطلاعاتی هستند که در مورد یک موضوع خاص در حافظه ما ذخیره شده‌اند. ما هنگام تولد هیچ شناختی از دنیای اطرافمان نداریم. به‌مرور زمان که رشد می‌کنیم، اطلاعاتی در مورد خودمان، دنیا و دیگران کسب می‌کنیم. این اطلاعات پراکنده بعد از مدتی حول یک موضوع دسته‌بندی می‌شوند و تشکیل یک طرحواره را می‌دهند. به‌عنوان‌[…]