مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

وسواس در کودکان

  اغلب ما افراد وسواسی را به عنوان آدم‌هایی که خیلی می‌شویند و می‌سابند می‌شناسیم. این نمونه آشنایی از رفتار وسواسی است، اما رفتارهای وسواسی دامنه گسترده‌ای دارند. رفتارهایی مثل چک کردن، شمردن، انجام آداب و مناسک خاص می‌توانند در زمره رفتارهای وسواسی قرار گیرند. گاهی وسواس در سطح فکر بروز می‌کند، که به آن[…]