مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

در جلسات مشاوره ازدواج چه رخ می‌دهد؟

  خیلی افراد می‌پرسند مشاوره‌ی ازدواج چیست و چگونه انجام می‌شود. بسیاری از کسانی نیز که برای مشاوره‌ی ازدواج مراجعه می‌کنند، درست نمی‌دانند که چه کاری قرار است برای آن‌ها انجام شود؟ در این نوشته سعی شده است به صورت بسیار خلاصه و کوتاه مراحل مشاوره‌ی ازدواج شرح داده شود تا خوانندگان دید درستی از[…]