مرکز مشاوره آگاهان
مرکز مشاوره آگاهان

مشاوره آنلاین (خارج از ایران)

مشاوره آنلاین ویژه هموطنان خارج از ایران    تقریبا اغلب هموطنانی که از خارج از ایران با ما تماس می‌گیرند، از مراجعه به روان‌شناسان متخصص در کشور محل اقامتشان ناراضی‌اند. اغلب کسانی که به روان‌شناسان غیرایرانی مراجعه کرده‌اند گزارش می‌کنند که به دلیل تفاوت فرهنگی بین آنان و روان‌شناس، امکان ایجاد یک رابطه‌ی همدلانه که[…]